تبلیغات
----- http://golgun.com/images/custom/newrooz.jpg راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman ) .. ...

راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman )
 
برای آموختن هیچ وقت دیر نیست
 
..... URL: https://d1v2koqfbb1te5.cloudfront.net/Images/Banners/468x60.png Dimensions: 468x60, Standard Name: Full Banner ---------------
/>
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 آبان 1397 توسط رامین اصفهانی


      @pedarjoonpedarjoon@
      منتظر خبرهای خوب بعدی ما  باشید
         
(یا لطفا با مدیریت وبلاگ تماس بگیرید )
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 اسفند 1396 توسط رامین اصفهانی


بازدید دیسک و صفحه کلاج ( مهم )


>اگر پدال کلاچ خودرو شما سفت می باشد؟!

>اگر خودرو گاز هرز می خورد وجان راه رفتن ندارد؟!

>اگر دنده ها مخصوصا دنده یک و عقب سفت جا می رود؟!

>اگر دنده های خودرو شما در حرکتهای سخت و ترافیکهای سنگین خوب جا نمی رود؟!

> اگر درهنگام حرکت اولیه خودرو دچار لرزش می شود؟!

> اگر پدال کلاچ بالا آزاد یا درگیر می شود؟!( هر چه میزان درگیر شدن پائین باشد بهتر است)

> اگر در هنگام کلاچ گیری بلبرینگ کلاچ خودرو بصدا افتاده است؟!( بسیار مهم )

اینها نشانه اینست که دیسک وصفحه کلاچ خودرو شما می بایست

بازدید و درست شود.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 اسفند 1396 توسط رامین اصفهانی
کلاچ بر نمی گردد...

فنر مرزی ( فنرهای اتصال دهنده صفحه فشار چدنی به شاسی دیسک کلاچ)دفرمه شده

دلیل نقص:

 •  خودرو زمانی که بار بیش از حد داشته ( overload )
 • در حال پایین آمدن از سراشیبی از دنده سنگین به عنوان ترمز استفاده شده.
 • در زمان پارک خودرو در سرازیری از دنده به جای ترمز دستی استفاده شده.
 • در حرکت خودرو با سر عت بالا از دنده سنگین استفاده شده ( دنده معکوس )
 • بین هزار خاری شفت گیربکس و صفحه کلاچ لقی ایجاد شده که ناشی از خوردگی ویا شکستن دندانه های هزارخار.

کلاچ بر نمی گردد...

فنر برگ ( صفحه ای که مابین دو لنت فشرده شده )شکسته شده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخشی نا متعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

کلاچ بر نمی گردد...

دنده های هزار خار آسیب دیده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن . لنگی و چرخش نا متعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزارخار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

کلاچ بر نمی گردد...

بلبرینگ آسیب دیده

دلیل نقص:

 • گرم شدگی بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده وروغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.
 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.
 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.

کلاچ رد می کند...

نواحی از دیسک کلاچ سوخته

دلیل نقص:

 • لنت چرب و روغنی شده.
 • سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای سیمی )
 • سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).
 • فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) معیوب شده و عمل جداسازی کلاچ را کند کرده.

پدال کلاچ باز نمی گردد...

لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) شکسته شده

دلیل نقص:

 • در نتیجه حرکت بیش از حد بلبرینگ رو به جلو پره های دیافراگم ( خورشیدی ) با دیسک بر خورد کرده.
 • در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ. پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر ) بسته نشده.

کلاچ جدا نمی کند...

در لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) خوردگی به وجود آمده

 دلیل نقص:

 • فاصله بین دیسک کلاچ و بلبرینگ مطابق استاندارد تنظیم نشده.
 • دو شاخه کلاچ با میله محفظه گیربکس و یا موتور ( شفت گیربکس ) به صورت هم محور نصب نشده اند . بلبرینگ نسبت به صفحه فشار دقیقا از مرکز فشرده نشده.
 • بلبرینگ خراب شده و هنگام گردش بدلیل اعمال فشار پره های فنر دیافراگم خورده شده.

کلاچ جدا نمی کند...

صفحه فشار شکسته

دلیل نقص:

 • گرم شدن بیش از اندازه صفحه فشار. که بدلیل رد کردن ( حرکت پله ای ) . ناشی از تماس با لنتهای پاره شده . ایجاد شده.
 • گرمای زیاد .ناشی از لنتهای چرب و روغنی .
 • استفاده نادرست مانند نیم کلاچ های مکرر گذاشتن مداوم پا بر روی کلاچ. رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...
 • تنظیم نادرست مانند عدم استفاده بصورت کیت کامل. ایراد نصب و...

کلاچ خالی می کند ...

لنتها خورده شده

دلیل نقص:

 • به صورت مکرر از نیم کلاچ استفاده شده.
 • سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای نوع سیمی ).
 • سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).

کلاچ صدا می دهد...

فنرهای لول صفحه کلاچ شکسته شده

دلیل نقص:

 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.
 • گرم شدن بیش از حد بدلیل روغنی شدن لنتها به دلیل تنظیم نبودن موتور.

کلاچ صدا می دهد...

هزار خار صفحه کلاچ از جا در آمده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخش نامتعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.
 • به دلیل تنظیم نبودن موتور.

کلاچ صدا می دهد..

بلبرینگ آسیب دیده

دلیل نقص:

 • گرم شدن بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده و روغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.
 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.
 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.

کلاچ صدا می دهد..

صفحه های پوششی جلو و یا عقب صفحه کلاچ ( صفحه های پوششی فنرلول )شکسته شده

دلیل نقص:

 • صفحه کلاچ بر عکس نصب شده.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس. شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.
 • رانندگی بدون توجه به نسبت دور موتور با دنده متناسب.

کلاچ رد می کند...

لنت صفحه کلاچ روغنی شده

دلیل نقص:

 • کاسه نمد گیربکس روغن پس داده.
 • درهنگام نصب.لنت صفحه کلاچ با دستان چرب و با اشیاء روغنی در تماس بوده.
 • در هنگام نصب به هزار خار شفت و صفحه کلاچ بیش از حد روغن مالیده شده.

لرزش کلاچ...

نواحی از دیسک سوخته

دلیل نقص:

 • بالانس دیسک در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.
 • در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ .پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر )بسته نشده.
 • سطح دیسک و یا صفحه روغنی شده.
 • سطح فلایویل( صفحه در حال چرخش موتور ) تاب داشته.
 • گرم شدن بیش اندازه در نتیجه استفاده نادرست شامل نیم کلاچ های مکرر و مداوم پا بر روی کلاچ . رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...
 • هم محور نبودن بلبرینگ و دیسک در زمان نصب.

لرزش کلاچ...

نواحی براق در سطح لنت به وجود آمده

دلیل نقص:

 • بالانس دیسک و در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.
 • سطح فلایویل صاف نباشد.
 • عمر مفید لنت به اتمام رسیده.

لرزش کلاچ...

 سطح لنت روغنی شده

دلیل نقص:

 • از مجرای محور دنده ( گیربکس ) و یا محور موتور ( فلایویل ) روغن نشت کرده.
 • محل هزار خار بیش ازحد روغنی شده.
 • در هنگام نصب لنت روغنی شده.

اگر نیرو و فشار پدال کلاچ زیاد باشد(پدال کلاچ سفت باشد)

در لبه های فنرهای دیافراگم ( خورشیدی) خوردگی به وجود آمده

دلیل نقص:

 • سیم کلاچ به درستی عمل نکرده.
 • از دیسک با ضخامت و پوشش نامتناسب استفاده شده( بصورت کیت کامل بسته نشده )
 • فاصله بین دیسک کلاچ و بلبرینگ مطابق استاندارد تنظیم نشده
 • عمر مفید لنت به اتمام رسده
 • هم محور نبودن بلبرینگ و دیسک در زمان نصب.

معایب عمده گیربكس

كلیه دنده ها به جز دنده چهار زوزه می كشد

1- سائیدگی و كچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها

2- كچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر

 

یكی از دنده ها هنگام حركت زوزه می كشد (مثلا دنده دو)

1- سائیدگی و معیوب شدن بوش همان دنده     2 – تیز كردن و سائیدگی همان دنده

 

هنگام حركت دو دنده از یك ماهك بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)

1- معیوب بودن یا شكستن فنر و ساچمه ماهك

2- خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهك و ماهك

 

كلیه دنده ها بیرون می زند

1-خلاصی افقی بیش از حد مجاز دند

2- سائیدگی بیش از حد واشر مسی دو طرف دنده زیر

 

هنگام حركت و رها كردن كلاچ از گیربكس صدای زوزه شنیده می شود

معیوب بودن بلبرینگ یا بو سر میل لنگ

 

كلیه دنده های تعویضی تولید صدا می كند معیوب

1- معیوب بودن سیستم كلاچ از جمله هوا

2- رگلاژ نبودن كلاچ

3- معیوب بودن دیسك و صفحه كلاچ

 

هنگام تعویض دنده عقب صدا می كند و ه سختی تعویض می شود

چون دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشد احتمالا دور ارام موتور زیاد است

 

چكونگی ازمایش دنده برنجی

وظیفه دنده برنجی هماهنگ نمودن دور بین دو دنده می باشد در  نتیجه هنگام تعویض و ازمایشان پس از قرار دادن دنده برنجی در محل خود و چرخاندن تا زمانی كه دنده برنجی در جای خود دیگرنچرخد سپس توسط فیلتر دنده گیر را اندازه گیری كرده وبا اندازه مجاز ان مقایسه می كنیم

 علت روغن ریزی گیربكس

1- گرفتگی هواكش گیربكس   2- ابندی نبودن واشرهای اب بندی و كاسه نمدها

 علت روغن ریزی از كاسه نمد گلدانی عقب گیربكس

1- معیوب بودن كاسه نمد جلو و شفت وردی  2- زیاد بودن واسگازین گیربكس

 چگونگی تشخیص معیوب بودن بلیرینگ شفت ورودی گیربكس

هنگامی كه موتور روشن و دنده خلاص است تولید صدا كرده و با گرفتن كلاچ صدا قطع  می شود در چنین حالتی باید بلبرینگ شفت ورودی عوض شود

1- معیوب بودن و پاره  شدن  لاستیك  دسته موتور و گیربكس دنده ها را نیز دچار اشكال می كند خلاصی زیاد دسته دنده و لرزش ان هنگام حركت اتومبیل را موجب می شود

2- سائیدگی محل قرار گرفتن دسته دنده

 وظیفه ضامن دنده عقب در گیربكس

برای  جلوگیری از جا رفتن  دنده چهار  به جای دنده عقب  و بلعكس  از ضامن دنده عقب استفاده می شود كه در اتومبیل های مختلف فرق می كند

 وظیفه ضامن در دنده جلو

برای جلوگیری از درگیری دو دنده در یك لحظه طراحی میل ماهك و اهرم تعویض به گونه ای است كه هنگام تعویض دنده فقط یك دنده تعویض می شود 

نوشته شده در تاریخ جمعه 16 مهر 1395 توسط رامین اصفهانی

ای‌سی‌یو (ECU) سر واژه Engine Control Unit یا واحد کنترل الکترونیک است که همزمان با خارج شدن سیستم‌های قدیمی کاربراتوری از چرخه بازار و ورود سیستم جدید انژکتور در صنعت خودروسازی به مجموعه ادوات ماشین‌ها افزوده شد.

با پیشرفت فناوری و تمایل مصرف‌کنندگان به داشتن خودروهایی که هر روز با امکانات رفاهی و امنیتی بیشتری عرضه می‌شود و عزم خودروسازان برای بالاتر بردن سطح کیفی و استانداردهای محصولات خود به منظور به دست آوردن سهم بیشتری از بازار فروش، آرام آرام پای قطعه‌ای حساس در خودروها باز شد که همانند مغز انسان، وظیفه کنترل عملکرد و تنظیم سایر بخش‌ها را به عهده دارد. این قطعه که در گویش عمومی به کامپیوتر شهرت یافته است، دقیقا از ساختار یک رایانه پیروی می‌کند و به مدد توسعه فناوری‌‌های الکترونیکی و سایر اجزای خودرو هر روز بر وظایفش افزوده می‌شود. اما ساختار حساس یک رایانه در بین قطعات مکانیکی یک خودرو چه می‌کند؟ای‌سی‌یو چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، ای‌سی‌یو (ECU) سر واژه Engine Control Unit یا واحد کنترل الکترونیک است که همزمان با خارج شدن سیستم‌های قدیمی کاربراتوری از چرخه بازار و ورود سیستم جدید انژکتور در صنعت خودروسازی به مجموعه ادوات ماشین‌ها افزوده شد.

این قطعه یک ریزرایانه (میکروکامپیوتر) است که به کمک حسگرها (سنسورها) و با تعیین شرایط لحظه‌ای موتور به یک سری عمل‌کننده یا فرمانبرهای نصب‌شده روی موتور فرمان می‌دهد تا از این طریق، زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه‌زنی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ایجاد احتراق را در داخل سیلندرها تامین کند. این ریزرایانه نیز مانند دیگر همنوعان خود شامل سی‌پی‌یو، حافظه و برنامه‌ریز است.

از جمله حسگرهای مهمی که در خودروهای امروزی به کار برده می‌شود می‌توان به حسگر دور (RPM)، حسگر فشار داخل مانیفولد (MAP)، حسگر دریچه گاز (TPS)، حسگر دمای آب (CTS)، حسگر دمای هوا (ATS)، حسگر اکسیژن یا لاندا و حسگر ضربه اشاره کرد.
وظایف واحدهای کنترل الکترونیکی

نظارت (Monitoring) بر کارکردهای خودرو و آگاه کردن راننده از آن: مانند نظارت بر مصرف سوخت و آگاه کردن راننده از مصرف لحظه‌ای یا میانگین سوخت، نظارت بر موقعیت درها و آگاه کردن راننده از باز بودن آنها

تنظیم (Regulating) کارکردهای خودرو با بهینه کردن همواره آنها: مانند تنظیم مصرف سوخت موتور با واحد کنترل الکترونیکی سیستم انژکتوری

کنترل (Controlling) کارکردهای خودرو از طریق محاسبه اطلاعات خروجی با داده‌های ورودی: مانند کنترل ترمز با سیستم ضد قفل (ABS)

در بیشتر واحدهای کنترل الکترونیکی سه کارکرد نظارت، تنظیم و کنترل همزمان وجود دارند.
توصیه‌هایی برای حفاظت از ای‌سی‌یو

نظارت (Monitoring) بر کارکردهای خودرو و آگاه کردن راننده از آن: مانند نظارت بر مصرف سوخت و آگاه کردن راننده از مصرف لحظه‌ای یا میانگین سوخت، نظارت بر موقعیت درها و آگاه کردن راننده از باز بودن آنها

تنظیم (Regulating) کارکردهای خودرو با بهینه کردن همواره آنها: مانند تنظیم مصرف سوخت موتور با واحد کنترل الکترونیکی سیستم انژکتوری

کنترل (Controlling) کارکردهای خودرو از طریق محاسبه اطلاعات خروجی با داده‌های ورودی: مانند کنترل ترمز با سیستم ضد قفل (ABS)

در بیشتر واحدهای کنترل الکترونیکی سه کارکرد نظارت، تنظیم و کنترل همزمان وجود دارند.
انواع حافظه موجود در ای‌سی‌یو
حافظه موقت

این نوع حافظه با قطع برق باتری از میان می‌رود، اما بلافاصله پس از وصل شدن برق براساس اطلاعات از قبل تنظیم شده بازیابی می‌شود. به روش برگرداندن حافظه، روش تجدید حافظه یا Initialize گفته می‌شود. این حافظه شناسایی وضعیت استوپر موتور، دنده‌ها و حالات عملی موتور و محاسبات لحظه‌ای برای تنظیمات لحظه‌ای را به عهده دارد و محلی برای نگهداری معایب موقت و دائم سیستم انژکتور است. جدا کردن کابل باتری بیش از ۱۵ دقیقه، جدا کردن سوکت‌های ای‌سی‌یو بیش از ۱۵ دقیقه و جدا کردن سوکت رله دوبل در خودروهای غیر مولتی‌پلکس و سوکت‌های بی‌اس‌ام (BSM) در خودروهای مولتی‌پلکس (مانند پژو ۲۰۶‌های تولیدشده قبل از سال ۹۰) بیش از ۱۵ دقیقه، حافظه موقت موجود در ای‌سی‌یو را پاک می‌کند و خودرو تا مدت‌زمان کوتاهی به دلیل از دست دادن برخی پارامترهای لحظه‌ای با مشکل روبه رو می‌شود و به قول معروف بد کار می‌کند. در چنین حالتی خودرو باید دوباره تجدید حافظه شود. در این حالت خودرو سکته‌های بی‌دلیل و نابهنگام می‌کند و هنگام تعویض دنده و بخصوص زمان معکوس کشیدن دچار مکث می‌شود. البته این اتفاق در خودروهای نو یا کم‌کار به دلیل پایین بودن اختلاف پارامترها زیاد محسوس نیست.
حافظه دائم

این نوع حافظه مانند سیستم‌عامل رایانه‌های شخصی است و با قطع برق از میان نمی‌رود. در صورت خراب شدن هم قابل برگشت نیست و در این حالت می‌توان گفت ای‌سی‌یو سوخته است.

حافظه دائم شامل جدول بزرگی به نام لوکاپ تیبل (Look up table) است که در این جدول مانند جدول ضرب ردیف‌ها، ستون‌ها و خانه‌هایی وجود دارد. با این تفاوت که تعداد ردیف‌ها و ستون‌های این جدول از عدد دو بیشتر بوده و تعداد آن برابر تعداد حسگرهای موجود در سیستم موتور است.
روش تجدید حافظه ای‌سی‌یو

اصولا در کارخانه‌های مختلف روش‌های گوناگونی برای تولید وجود دارد و نیز بنابر استفاده خودرو در کشورها و مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی و رانندگی متفاوت، در ای‌سی‌یو نوعی قابلیت سازگاری و یکسان‌سازی هست. این توانایی بر مبنای چهار عنصر زیر پایه‌گذاری می‌شود: حسگر اکسیژن، حسگر موقعیت دریچه گاز، حسگر ضربه و استپ موتور.

برای انجام عملیات تجدید از روش پیشنهادی شرکت پژو به شرح زیر استفاده می‌کنیم:

ابتدا سوئیچ را به مدت حداقل ده ثانیه ببندید. سپس سوئیچ را به مدت حداقل ده ثانیه باز کنید. بعد از آن خودرو را روشن کنید و به مدت حداقل ده ثانیه گاز ندهید و در نهایت نسبت به معرفی دنده‌ها اقدام کنید.
توصیه‌هایی برای حفاظت از ای‌سی‌یو
جدا کردن کابل باتری وقتی خودرو روشن استادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 تیر 1395 توسط رامین اصفهانی
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1395 توسط رامین اصفهانی
 

در این مطلب چند نکته در مورد انبار کردن لاستیک و نحوه نگهداری آن می​پردازیم.در نگهداری طولانی مدت تایر باید به این نکات توجه نمود.

در مبحث جامع لاستیک در این مطلب چند نکته در مورد انبار کردن لاستیک و نحوه نگهداری آن می​پردازیم.در نگهداری طولانی مدت تایر باید به نکات زیر توجه نمود:

حتی​الامکان از نگهداری تایر برروی زمین آلوده به حلال​های نفتی و یا روغن خودداری شود چون این امر موجب متورم شدن لاستیک و نفوذ روغن یا حلال به داخل اجزاء تایر می​شود. ترجیحا بهتر است تایرها بر روی قفسه​ها و خرک​های مخصوص اینکار و به صورت عمودی نگهداری شوند. به همین دلیل برخی خودروهایی که می​خواهند چند سال یک جا متوقف بمانند را روی جک یا خرک می گذارند.

از نگهداری تایر در محیط خیلی گرم خودداری شود.

با توجه به این​که تایرهای تولید داخل غالبا فاقد پوشش پلاستیکی هستند بهتر است محل نگهداری آنها طوری انتخاب شود که از تابش مستقیم آفتاب به آنها پیشگیری شود.

از قرار دادن تایرها برروی یکدیگر و به تعداد زیاد در طولانی مدت خودداری شود، در این حالت حداکثر تعداد تایرهای سبک ۱۰ و تایرهای سنگین از ۸ حلقه نباید بیشتر شود. در صورتی که به هر دلیل مجبور به انجام این کار هستید هر ۲ یا ۳ هفته یکبار تایرها را به نحوی دوباره چینی نمایید که تایرهای رویی به زیر و تایرهای زیری به رو منتقل شوند.

انبارداری تیوب

در انبارداری تیوب نیز باید به نکات زیر توجه کنید:

تیوب را دور از مولدهای حرارت (مثل بخاری و یا رادیاتور) و دور از نور مستقیم و یا حتی غیر مستقیم آفتاب نگهداری کنید . برای این منظور بهتر است تیوب​ها در داخل کیسه​های پلاستیکی سیاه رنگ و یا کارتن نگهداری شوند.

از نگهداری تیوب به​صورت تا خورده در طولانی مدت خودداری شود. زیرا تیوب از گوشه​های محل تاخوردگی دچار ترک خواهد شد. در صورتی​که ناچار به نگهداری تیوب بصورت تا زده هستید بهتر است محل تاخوردگی را هر از گاهی عوض نمایید.

بهترین حالت نگهداری تیوب بازکردن آن در داخل تایر است. به هر حال برای جلوگیری از ترک در محل تا خوردگی سوزن تیوب را باز نموده تا کمی هوا در داخل تیوب وارد شود و از شدت تاخوردگی بکاهد.

بالانس مجموعه رینگ و تایر

تایری که بالانس نشده خصوصیات فرمانگیری نامناسبی داشته و نیز عمر کمی خواهد داشت.علاوه بر آن به سیستم جلوبندی و تعلیق خودرو نیز صدمه می​زند. تایر را به همراه رینگ بالانس نمایید تا هم از زدن تایر (لرزش فرمان) حین رانندگی بکاهید و هم دوام تایر را افزایش دهید.

لازم است پس از انجام هرگونه پنچرگیری که تایر از رینگ خارج می​شود نسبت به بالانس مجدد چرخ اقدام شود.

با توجه به سرعت وخصوصیات خودروهای جدید، بالانس استاتیک جوابگو نیست و ترجیحا باید چرخ بالانس دینامیک شود . از محکم بودن اتصال سرب به لبه رینگ مطمئن شوید.

رینگ کردن تایر و تیوب

کنترل رینگ از نظر نداشتن تاب، نداشتن نقاط تیز و برنده در محل تماس با تیوب و سالم بودن لبه​های رینگ لازم خواهد بود.

برای جلوگیری از ایجاد چروک تیوب در یک ناحیه و کشیدگی بیش از حد آن در ناحیه دیگر باید دقت شود که تیوب به​طور یکنواخت به داخل تایر هدایت شده و نیز زدن باد مخصوصا در شروع کار تدریجی باشد.

لازم است برای جلوگیری از چسبیدن تیوب به داخل تایر و نیز جابه​جایی راحت​تر آن در داخل تایر از پودر نرم کربنات کلسیم یا پودر تالک استفاده شود. لازم به ذکر است که درون تایر باید با پودرهای فو ق​الذکر آغشته شده و از پاشیدن پودر درون تایر خودداری شود. پودر اضافه درون تایر خود می​تواند باعث پنچری تیوب گردد.

در برخی از اندازه​های مینی بوسی یا وانتی لازم است از تیوب​های با والو کج استفاده شود. در چنین مواقعی از کج کردن دستی لوله والو خودداری شود چون احتمال شکستن لوله و نشت هوا وجود خواهد داشت.

در هنگام رینگ کردن تایر به دایره زرد رنگ روی جداره تایر توجه نمایید، این دایره نشان دهنده محل قرار گرفتن والو تیوب خواهد بود.

حداکثر میزان باد تایر با توجه به مقادیر توصیه شده برروی دیواره تایر باشد. (در این مورد به​طور جداگانه ماه قبل توضیح دادیم.)

بهترین شیوه رینگ کردن تایرها استفاده از دستگاه مخصوص این کار است. انجام این امر برای تایرهای رادیال تیوبلس اجباریستنوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1395 توسط رامین اصفهانی

کم کردن روغن از آن دسته  مسائلی است که معمولاً کارشناسان  و مصرف کنندگان  نسبت به آن  اختلاف نظر دارند  بدین معنی  که از نظر کارشناسان  برای مصرف  و کم شدن  روغن موتور  نه تنها  منعی  وجود ندارد بلکه با توجه به شرایط طراحی و ساخت اجزاءموتور الزامی می باشد و هرچه  خودروها  از نظر توان و قدرت  پیشرفت می کنند  بدلیل سخت شدن شرایط کاری  و بالا رفتن دمای موتور مصرف روغن  از نظر توان  و قدرت پیشرفت  پیدا می کند  و از طرف دیگر  مصرف کنندگان  کاهش میزان  روغن موتور را نقیصه ای  برای آن می دانند و روغنی را مطلوب  ارزیابی می کنند  که در هنگام کار  از میزان آن کاسته نگردد و در این مورد  به توصیه سازندگان  خودروها  در مورد حدود مجاز  کاهش روغن  برای آن خودرو خاص نیز توجهی ندارند.به عنوان مثال شرکت مرسدس بنز برای  مدل های
450 SEL-450SE-350SE-280SEL-280S-
 
کاهش روغن به میزان  1.5 تا 2.5 لیتر در هر  1000 کیلومتر را مجاز دانسته  و لی اغلب مصرف  کنندگان این میزان  کاهش را دلیلی  بر عدم مرغوبیت روغن دانسته و اقدام به تعویض کامل روغن               می کنند حال آنکه کاهش کاملاً طبیعی است و می توان با اضافه نمودن  روغنی از همان  نوع  وبه همان مقدار  آن را برطرف نمود.

1-2 - عوامل معمول کاهش روغن موتور
بطور کلی  برای کم کردن روغن موتور  سه علت را می توان بر شمرد:
1.
معمولاً ده تا بیست  درصد روغن  خروجی از طریق  کارتر  جداره سیلندر  می سوزد و از موتور خارج می شود، این مقدار کاهش حدود  mm3/round  0.06 می باشد. که با در نظر گرفتن  دور موتور 400RPM و سرعت  صد کیلومتر در ساعت، حدود CM3  150 روغن در هر 1000 کیلومتر  خارج می گردد.
2.
در موتور های احتراق داخلی  به دلیل بالا بودن دمای سیستم ، مقداری  از روغن موجود  درون کارتر  تبخیر شده.
به هر  صورت  مجموع کاهش مجاز روغن  در 1000 کیلومتر  حدود 2/1 لیتر می باشد که در بعضی از خودرو ها به دلیل شرایط کاری سخت تر این میزان حتی ممکن است به 5/2 لیتر در هر 1000کیلومتر  نیز برسد .به هر شکل می باید این میزان کاهش  با سرریز نمودن روغنی از  همان نوع توصیه  شده توسط سازنده و  موجود درون  کارتر، جبران گردد.
2-2-
عوامل غیر معمول کاهش روغن
علاه بر عوامل معمول کاهش روغن در بعضی از مواقع به دلیل پاره ای  اشکالات میزان کم شدن روغن موتور افزایش می یابد. که باید با دقت  به آن توجه کرد و در جهت رفع آن اقدام  کرد.
1. 
سطح روغن از محدوده مجاز بالاتر است در این حال باید  روغن را تا زیر  حد مجاز بالایی تخلیه نمود.
2. 
روغن با ویسکوزیته نامناسب  و کمتر از توصیه سازنده خودرو  انتخاب شده است ،روغن باید تخلیه شود و روغن مناسب جایگزین گردد.
3. 
دمای روغن از حد نرمال بالاتر رفته است باید اشکالات مکانیکی را مورد  توجه قرار داد.
4. 
روغن از طریق آب بندها ی میل سوپاپ و میل لنگ به بیرون نشت می کند اشکالات آب بندها باید بر طرف گردد.
5. 
رینگ پیستون دچار سائیدگی یا چسبندگی شده اند،  رینگ ها و پیستون ها  باید تعمیر یا تعویض شوند.
6. 
گاید و ساق سوپاپ ها  دچار چسبندگی شده اند،  در اینصورت  قطعات باید تعویض شوند.
7. 
آب بند ی و سوپاپ ها  در حالت بسته دچار اشکال است . باید سوپاپ ها  و نشیمنگاه آنها را مورد برسی و توجه قرار داد.
8. 
ویسکوزیته روغن بایدمطابق  توصیه سازنده  خوردو انتخاب شده است . ولی به دلیل محدوده وسیع  طول  هیدروکربورهای موجود در روغن ، هیدروکربورهای  کوتاه تر سبک تر و سریعاً تبخیر می شوند و میزان روغن ها  کاهش می یابد
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1395 توسط رامین اصفهانی
مروزه تقویت و ایجاد تغییر در خودروها به امری عادی و معمولی تبدیل شده است. این تغییرات اگر چه در پاره ای از موارد به زیباتر شدن خودرو کمک می کند اما گاهی باعث اشکال در عملکرد آن نیز می شود. بنابراین توجه به اثرات جانبی این کار ضروری به نظر می رسد. تیونینگ خودرو شامل تغییر قطعات داخلی و خارجی می شود که هر یک می تواند به نوبه خود روی عملکرد آن تاثیرگذار باشد. مراکز حرفه ای تقویت اتومبیل به صورت علمی به این کار دست می زنند و برای تعویض قطعات وسواس زیادی نشان می دهند تا دست کم عملکرد اتومبیل دچار اختلال نشود. بنابراین در هنگام اعمال تغییرات باید به نکات زیادی توجه کرد تا کار ما نتیجه مثبتی در بر داشته باشد. در ادامه به پنج عامل که باعث کند شدن خودرو می شود، اشاره می کنیم:

چرخ های بزرگ تر

این روزها حتی خودروهای چند منظوره نیز با چرخ های ۲۲ اینچی عرضه می شوند! حال باید پرسید صرف نظر از زیبایی بیشتر در ازای پرداخت مبلغ بیشتر برای این چرخ ها، چه چیزی عاید مشتریان می شود؟ شتاب گیری کندتر، خط ترمز طولانی تر، لاستیک های گران تر، خرابی سیستم تعلیق و تاب برداشتن رینگ در صورت افتادن در چاله های خیابان! اما با توجه به این معایب چرا از چرخ های بزرگ تر استفاده می شود؟ این موضوع بستگی به استفاده شما از اتومبیل دارد. اگر کسی قصد دارد در مسابقات سرعت شرکت کند، می تواند با خرج کردن یک ماه حقوقش رینگ های ۱۸ اینچی کارخانه را فدای مدل ۲۲ اینچی آن کند! لاستیک های پهن تر هندلینگ خودرو را بهتر می کند اما در عوض شتاب را کاهش و خط ترمز را افزایش می دهند. مگر اینکه وزن چرخ های جدید از مدل استاندارد سبک تر باشد. بنابراین اگر به دنبال اسپرت کردن رینگ های اتومبیل خود هستید به دنبال سبک ترین آن که محصول یک برند معروف است، بگردید. علاوه بر سبکی، مقاومت، استحکام و امنیت بیشتری دارد. هیچ چیز بدتر از آن نیست که با افتادن در اولین دست انداز، رینگ ۷۰۰ ۶۰۰ هزار تومانی شما ترک بردارد!

لاستیک های ارزان

تجارت لاستیک یکی از کارهای پردرآمد است. شما می توانید با مبلغی ناچیز لاستیک های چینی را در هر اندازه ای خریداری کنید. تایر درست همان چیزی است که خودرو را به حرکت در می آورد، متوقف می کند و در سر پیچ ها روی جاده حفظ می کند بنابراین، لاستیک قطعه بسیار مهمی محسوب می شود. راه های زیادی برای صرفه جویی وجود دارد اما مسلما خرید لاستیک ارزان یکی از آنها نیست. بخش عمده ای از تولیدکنندگان روی مسابقات، ارتباط با مشتریان و آزمایش های مختلف سرمایه گذاری های هنگفتی می کنند اما واقعا یک کمپانی چینی که از دوچرخه گرفته تا باتری و لاستیک تولید می کند چنین دقتی دارد؟ خرید یک لاستیک از کمپانی های نام آشنا و معروف به ایمنی خودرو کمک زیادی می کند.

ٓ مکنده هوای سرد

بسیاری فکر می کنند با به کارگیری مکنده هوای سرد می توانند توان خودروی خویش را تا حد زیادی بالا ببرند. اما در واقعیت شرایط این چنین نیست فقط افرادی می توانند چنین تصوری کنند که منیفولد هوای اتومبیل شان دچار مشکل باشد. بهترین کیت افزایش توان، نهایتا ۱۵ اسب بخار به قدرت اتومبیل اضافه می کند اما با مکنده هوای سرد کوچک ترین افزایش توانی احساس نمی شود. وقتی محصولات برندهایی نظیر K&N، کامپتک یا موزن فقط تا درصد کمی می توانند توان خودرو را افزایش دهند، از یک مکنده هوای سرد ۵۰ هزار تومانی چه انتظاری می توان داشت؟

ٓ لوله اگزوز نامناسب

لوله اگزوز بزرگ تر فشاری را در پشت خودرو ایجاد می کند که می تواند توان را افزایش دهد اما اگر مناسب با سایز منبع اگزوز یا منیفولد دود انتخاب نشود توان زیادی را می گیرد. البته در صورت انتخاب صحیح قدرت بسیار کمی را به خودرو اضافه خواهد کرد. اگر قصد تعویض آن را دارید باید منیفولد و سایر قطعات مربوط به آن نیز عوض شوند تا تاثیر خود را به درستی نشان دهد در غیر این صورت تعویض لوله اگزوز جز کاهش توان اثر دیگری ندارد.

دانش قلابی!

گاهی اوقات برخی کمپانی های نوظهور لوازمی را معرفی می کنند که می توانند به راحتی توان خودرو را افزایش دهند اما این لوازم و قطعات هیچ گونه پشتوانه علمی ندارند و به همین دلیل کمپانی های سازنده آنها به سرعت ناپدید می شوند. استفاده از ادوات عجیب و غریب تنها باعث صدمه دیدن اتومبیل می شود و هیچ سود دیگری ندارد. بهترین راه تقویت یک خودرو بررسی مرحله به مرحله قطعات آن است. برای انجام یک تیونینگ اصولی باید به ترتیب قطعات قابل تقویت را تعویض کرد و نتیجه را مورد بررسی قرار داد در غیر این صورت عملکرد خودرو کاهش می یابد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395 توسط رامین اصفهانی

زمان مناسب برای جابجا کردن لاستیکها زمانی است که روغن را تعویض میکنید، چون روغن حداقل سالی یک بار تعویض میشود؛ یا اگر هم سالی 16000 کیلومتر(1000مایل) رانندگی کنید روغن را عوض میکنید.

1


بیشتر خوررو سازان توصیه میکنند لاستیکها مطابق با برنامه تعویض روغن جابجا شوند. در بیشتر مواقع روغن باید پس از طی مسافت 12000کیلومتر(7500 مایل) یا بعد از شش ماه عوض شود، ولی در برخی خودروها مثل خودروهای فورد، فولکس، تویوتا،  زمان تعویض روغن پس از طی 16000کیلومتر(10000مایل) است. در خودروی بی-ام-و، روغن پس از طی هر 24000 کیلومتر عوض میشود، اما این مدت برای جابجا کردن لاستیکها خیلی طولانی است.


وقتی باید لاستیکهای ماشین را جابجا کنید که ماشین 12000 کیلومتر طی کرده باشد. لاستیکها روی چرخ ماشین قرار میگیرند وبار سنگینی را تحمل میکنند، چون ماشین توسط انها به جاده فشار می اورد. در خودروهایی که کنترل حرکت در انها با چرخهای جلو صورت میگیرد، وزن موتور و فشار حرکت، این بار را در لاستیکهای جلو بیشتر میکند؛ همچنین در این گونه خودروها، این لاستیکهای جلو هستند که کار غالب را انجام میدهند.

سالی دو بار جابجا کردن لاستیکهای عقب و جلو، باعث میشود بار به یک نسبت بر لاستیکها وارد شود. حتی سازندگان خودروهایی هم که کنترل حرکت انها با چهار چرخ صورت میگیرد نیز جابجا کردن چرخها را توصیه میکنند. برای مثال در خودروی سوبارو، لاستیکهای ماشین باید پس از طی هر 12000کیلومتر(7500مایل) یا پس از گذشت 7 ماه و نیم جابجا شوند.


استثناهایی هم وجود دارد؛ برای مثال برای بعضی از مدلها، برنامه های زمانی مختلفی برای جابجا کردن لاستیک ارائه شده است. ما پیشنهاد میکنیم برنامه ارائه شده در دستورالعمل خودروی خودتان را پیروی کنید؛ ولی لاستیکها را حد اقل یک بار در سال جابجا کنید. لازم نیست به یک نمایندگی بروید تا این کار را برای شما انجام دهد. بسیاری از مراکز فروش لاستیک و تعمیرگاهها این کار را انجام میدهند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 اسفند 1394 توسط رامین اصفهانی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 بهمن 1394 توسط رامین اصفهانی
عیب‌یابی فرمان هیدرولیک خودرو

فرمان‌های هیدرولیک همان‌طور که آسایش زیادی در رانندگی برای ما به همراه می‌آورند، می‌توانند در صورت خرابی که معمولاً ناشی از عدم دقت در سرویس و نگهداری آنهاست، دردسر و مشکلات زیادی نیز به همراه داشته باشند.

این خرابی اغلب در اثر کارکرد بدون روغن و یا سطح پایین روغن به وجود می‌آید، چرا که اگر روغن به میزان کافی بین قطعاتی که درون پمپ‌ روی هم با فشار زیادی در حال حرکت هستند، وجود نداشته باشد، باعث خورده‌شدن سریع آنها می‌شود.

ساییدگی و پله‌کردن این قطعات باعث می‌شود روغن هیدرولیکی که درون پمپ است، از بین قطعات به بیرون فرار کند و نتواند آن فشار لازم برای کمک به چرخش فرمان را ایجاد کند. در علم سیالات می‌خوانیم که پمپ‌ها انواع مختلفی دارند و یکی از قوی‌ترین آنها پمپ‌های پره‌ای هستند که نمونه‌ای از آنها پمپ هیدرولیک است. در پمپ هیدرولیک دو قطعه وجود دارد که به ماه و ستاره معروف است. ستاره درون ماه که یک بیضی است می‌چرخد و روغن بین این دو قرار می‌گیرد. از آنجا که ماه در واقع بیضی‌شکل است، باعث می‌شود تا ستاره در دو نقطه خیلی به لبه‌های ماه نزدیک باشد و در دو نقطه دیگر کمی فاصله‌دار‌تر قرار بگیرد.

روغن در دو قسمتی که فاصله کم است، تحت فشار بین پره‌های ستاره و ماه قرار می‌گیرد و با نیروی زیادی از محفظه خارج می‌شود و همین اتفاق باعث چرخش راحت فرمان می‌شود، اما از آنجایی که این قطعه نیز یک وسیله مکانیکی است و خرابی دارد، ممکن است که در کارکرد دچار مشکل شود.


خرابی پمپ هیدرولیک
معمولاً این خرابی با بلند‌شدن صدای جیغ پمپ هیدرولیک همراه است که در نتیجه فرمان نیز سفت می‌شود. صدای جیغ کمی که موقع رسیدن چرخ‌ها به انتهای چرخش آنها از پمپ به گوش می‌رسد، طبیعی است و البته که نباید هیچ وقت فرمان را آنقدر بچرخانیم که این صدا بلند شود.

اما گاهی مواقع این صدا در لحظه چرخش فرمان بلند می‌شود و فرمان نیز به کندی عمل می‌کند و یا نیاز به گاز دادن موتور است تا فشار بیشتری درون پمپ ایجاد شود. این عیب ناشی از خرابی ماه و ستاره و یا پله شدن دو لبه قرار گرفته ‌روی آنهاست و یا اورینگ‌های ضعیف درون پمپ باعث فرار روغن می‌شوند. در این هنگام باید یک بررسی اجمالی از پمپ داشته باشیم. ضمن اینکه فراموش نکنیم که پمپ هیدرولیک به مرور خراب‌تر می‌شود و هر چه زودتر رفع عیب شود، بهتر است و می‌تواند با هزینه‌های کمی مثل تعویض اورینگ‌ها ‌یا رفع پله‌ها و لبه‌های ایجاد شده، مثل روز اولش شود.

 

عیب‌یابی و رفع عیب‌
دقت کنیم که اگر در جایی نشتی وجود دارد، گرفته شود. این نشتی اغلب از محل اتصال شیلنگ‌ها به جعبه فرمان و پمپ هیدرولیک که در آن نقاط فشار زیادی وجود دارد، اتفاق می‌افتد. سطح روغن چک شده و اگر زیاد یا کم است، تنظیم شود.

اگر فرمان سفت است اما با کمی گاز چرخش آن راحت می‌شود، خرابی می‌تواند از اورینگ‌ها باشد که در حالت کم‌گاز روغن از آنها فرار می‌کند، هر چند که پس از مدتی این عیب به یک حالت همیشگی تبدیل می‌شود و دیگر اورینگ‌ها توانایی نگه داشتن روغن را ندارند. پس لازم است تا اورینگ‌ها تعویض شود که البته از نشانه‌های خراب بودن آنها نیز، صاف شدن لبه گردشان و یا ایجاد ترک‌هایی ‌روی آنهاست. اگر فرمان همیشه سفت است اشکال از اورینگ‌ها و یا پله‌شدن قطعات روی ماه و ستاره است. پس اورینگ‌ها را تعویض کرده و ماه و ستاره را نیز اگر مشکلی دارند، با نمونه‌های استوک آنها جایگزین می‌کنیم.

همچنین می‌توان لبه‌ها را با کمی سنباده آغشته به گازوئیل ‌یا نفت و استفاده از یک سطح شیشه‌ای از بین برد. اگر روغن از سطح خود بالاتر می‌آید و از درب محفظه به بیرون می‌ریزد، این عیب نیز ناشی از خرابی اورینگ‌هاست، ضمن اینکه پله شدن لبه‌ها را نیز باید بررسی کنیم.

اگر پمپ توان کافی برای چرخش فرمان را ندارد و فرمان سفت است، عیب می‌تواند ناشی از گشاد کردن فاصله ماه و ستاره و یا پله شدن دو لبه بالایی آنها باشد.

البته این موارد گفته شده بیشترین حالات خرابی و معمول‌ترین علل آن است و ممکن است عیب‌هایی مثل خرابی شیر جعبه فرمان، کثیفی مجاری روغن، خرابی خود جعبه فرمان و ... نیز در این بین وجود داشته باشد.

اما رایج‌ترین عیب که معمولا‌ً هنگام کارکردن و داغ شدن روغن درون پمپ خود را نشان می‌دهد، ناشی از خراب شدن ماه و ستاره و یا همان صفحه‌های بالایی پمپ است. گاهی اوقات می‌توان با ریختن روغن 40 درون پمپ تا حدودی این عیب را رفع کرد که البته فقط یک مسکن سرپایی است.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 آذر 1394 توسط رامین اصفهانی

مراقبت از خودرو در سرمای زمستان و یا به هنگام بارش برف و بروز یخ‌زدگی در مسیرها و همچنین افزایش ایمنی خودرو در چنین مواقعی نیازمند توجه بیشتر به خودرو است. در واقع اطمینان از سلامت خودرو و رانندگی مطمئن و ایمن در فصل سرما هرگز پیچیده نیست و نیاز به تخصص ندارد. رعایت چند نکته ساده، مانند آنچه در ادامه می‌خوانید، شما را از خطر تصادف، گیرکردن در میانه برف و هوای سرد می‌رهاند و سلامت شما، سرنشینان و خودرویتان را تضمین می‌کند.

مراقبت از باتری

باتری یکی از بخش‌های خودرو است که به هنگام کاهش دمای هوا احتمالا بیش از هر بخش یا قطعه دیگری دچار مشکل می‌شود و بنابراین به مراقبت بیشتری نیاز دارد. در دمای صفر درجه، باتری تقریبا نیمی از قدرت خود را برای استارت خودرو از دست می‌دهد. بنابراین اگر قرار است، مثلا خودرو شما 24 ساعت را در هوای سرد باقی بماند، بهتر است آن را روشن کنید و به موتور اجازه دهید 15 تا 20 دقیقه کار کند تا از شارژ بودن باتری مطمئن شوید، یا در هوای سردتر از مرگ آن جلوگیری کنید.

بررسی مایعات موتور

در هوای سرد مایعات درون موتور خودرو فشرده می‌شوند و بنابراین ممکن است به خوبی در قسمت‌های مختلف گردش نکنند. پیش از شروع سفر روزانه‌تان، چند دقیقه‌ای وقت بگذارید و مایعات خودرو، از قبیل روغن، ضدیخ، روغن هیدرولیک، روغن ترمز و روغن جعبه دنده را بررسی کنید و از وضع مناسب آنها مطمئن شوید. در عین حال پیش از حرکت اجازه دهید، خودرو 10 دقیقه در حال درجا کار کند تا گردش کامل این مایعات در همه قسمت‌ها ممکن شود. فراموش نکنید که مایع شیشه‌شور هم باید به اندازه و کاملا آماده باشد، به‌خصوص به هنگام بارندگی یا رانندگی در مسیرهایی که آب و برف بر سطح آنها نشسته یا روی آنها نمک و ماسه ریخته‌اند.

 

بررسی ترمزها

 به هنگام سرما یا بارش برف و باران باید از وضعیت مناسب ترمزهای خودرویتان مطمئن شوید. ترمزهای نامطمئن در چنین شرایطی احتمال تصادف را بسیار بالا می‌برند. اگر موقع ترمز کردن صدایی شبیه جیر جیر می‌شنوید، وقت آن است که لنت‌های ترمز را بررسی و در صورت نیاز آنها را تعویض کنید.

برف‌پاک‌کن‌ها

برف‌پاک‌کن‌ها در هوای سرد ممکن است، یخ بزنند و بشکنند یا دست‌کم درست شیشه را تمیز نکنند. بنابراین باید همیشه آنها را بررسی کنید و مطمئن شوید که سالم هستند و می‌توانند برف و باران یا ذرات گل و نمک و ماسه را به خوبی از روی شیشه پاک کنند. مراقب باشید که وقتی از خودرو استفاده نمی‌کنید، تیغه‌ها همیشه روی شیشه باشند، تا کمتر آسیب ببینند. تعویض تیغه‌ها را هم بگذارید برای پاییز که هوا کمی گرم‌تر است، چون عوض کردنشان در سرمای زمستان کابوسی برای انگشتانتان خواهد بود.

بررسی باد و فشار تایرها

به ازای هر 10 درجه کاهش دما در هوای آزاد، تایرهای خودرو حدود نیم کیلوگرم از هوای فشرده خود را از دست می‌دهند. بنابراین در زمستان باید مرتب آنها را بررسی و در صورت نیاز بادشان را تنظیم کنید. این بررسی و تنظیم باد کاری بسیار ساده است و در هر گوشه‌ای می‌توانید، جایی را بیابید که این خدمات را به شما ارائه می‌دهد. تایرهای کم‌باد بسیار خطرناکند و به‌خصوص در هوای سرد یا به هنگام بارندگی که خیابان‌ها و جاده‌ها لغزنده‌اند، کارآیی ترمزهای شما را کاهش می‌دهند و کنترل خودرو را دشوارتر می‌کنند. علاوه‌بر اینها خودرویی با تایرهای کم‌باد، سوخت بیشتری مصرف می‌کند. تایرها نقشی حیاتی در کنترل خودرو دارند، بنابراین نیازمند بررسی مداوم هستند. همواره مراقب باشید تا به محض آنکه از حالت استاندارد خارج شدند، تعویضشان کنید. توجه کنید که در اغلب اوقات نیازی به تعویض کردن هر 4 تایر نیست. دو تایر جلو معمولا زودتر کهنه می‌شوند، بنابراین می‌توانید دو تایر عقب را جایگزین آنها کنید و تنها یک جفت تایر جدید بخرید. معمولا تایرهای عقب چند هزار کیلومتر بیش از تایرهای جلو دوام می‌آورند.

نکته دیگر آن است که برندهای معروف تایر که تبلیغات آنها را این سو و آن سو می‌بینید، معمولا بسیار گران هستند، اگرچه همواره تایرهایی با کیفیت عالی تولید می‌کنند. مساله اما اینجا است که برندهای کمتر معروف هم ممکن است کمابیش همان کارکرد را به شما ارائه دهد و در مواردی تا 50 درصد ارزان‌تر برای شما تمام شوند. بنابراین اگر هزینه تعویض تایر از نظرتان بالا است، اصراری به خرید بهترین برندها نداشته باشید.

رینگ تایرها باید همیشه صاف و بدون ضرب‌دیدگی یا اعوجاج باشد. در عین حال فشار باد آنها هم باید همیشه در حد استاندارد باشد. دقت کنید که رعایت همین دو نکته ساده بر عمر تایرهای شما می‌افزاید. حرکت طولانی مدت روی تایرهای کم‌باد شما را مجبور خواهد کرد، پیش از موعد مقرر و استاندارد کارکرد خودرو، تایرهایتان را با صرف هزینه‌ای دوباره تعویض کنید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مهر 1394 توسط رامین اصفهانی

فنرهای خودرو

انواع فنر

 

 در سیستم تعلیق خودرو از چهار نوع فنر استفاده
می شود این چهار نوع عبارتند از لول، شمش، موجگیر، و بادی (شکل 1 )

 

 

 شکل 1 – انواع فنر به کار رفته در سیستم های تعلیق خودرو

شکل 1 – انواع فنر به کار رفته در سیستم های تعلیق خودرو

 

1. فنر
لول  این نوع فنر از یک تکه مفتول فولادی
فنری ساخته شده است که ان را به صورت پیچه پیچیده اند (شکل 2 ) در شکل 3 سیستمهای تعلیق
جلو و عقب نشان داده شده که در آنها فنر لول به کار رفته است بعضی از فنر های لول
را از مفتول های مخروطی این نوع فنر ها ثابت فنر متغیر دارند وقتی این نوع فنر
فشرده می شود، مقاومت ان در برابر بیشتر فشرده شدن افزایش می یابد.

 

 

 شکل 2 – فنر لول ساخته شده از مفتول مخروطی . در ناحیه وسط فنر قطر مفتول بیشتر است.

شکل 2 – فنر لول ساخته شده از مفتول مخروطی . در ناحیه وسط فنر قطر مفتول بیشتر است.

 

 شکل 3 – اجزای سیستم تعلیق خودرو که در آن از کمک-فنر در جلو و از فنر های لول در عقب خودرو استفاده شده است.

شکل  3 – اجزای سیستم تعلیق خودرو که در آن از کمک-فنر در جلو و از فنر های لول در عقب خودرو استفاده شده است.

 

2. فنر
شمش دو نوع فنر شمش، که آن را فنر برگی یا تخت هم می نامند عبارتند از فنر تک برگی
و فنر چند برگی (شکل 4) این نوع فنر از چند تسمه فولادی انعطاف پذیر با طولهای
متفاوت تشکیل می شود که روی هم قرار گرفته اند و با بست به هم بسته شده اند. در
هنگام کار، فنر خم می شود و می لغزند تا این عمل امکان پذیر شود.

 

 

شکل 4 – سیستم تعلیق عقب که در آن از فنر های شمش استفاده می شود. نحوه اتصال فنر به شاسی و پوسته اکسل نشان داده شده است. 

شکل 4 – سیستم تعلیق عقب که در آن از فنر های شمش استفاده می شود. نحوه اتصال فنر به شاسی و پوسته اکسل نشان داده شده است.

 

3.
موجگیر فنر موجگیر میله مستقیمی از جنس فولاد فنر است که یک سر آن به شاسی یا اتاق
خودرو متصل شده و ثابت است . سر دیگر فنر موج گیر به طبقه بالا یا پایین (شکل 5)
متصل است. وقتی طبق، در پاسخ به حرکت چرخها، به طرف بالا و پایین نوسان می کند،
فنر موجگیر پیچش پیدا می کند تا کار فنر را انجام دهد.

 

 

شکل 5 – سیستم تعلیق جلو که در آن از میل طبق های طولی استفاده شده است.

شکل 5 – سیستم تعلیق جلو که در آن از میل طبق های طولی استفاده شده است.

 

4. فنر
بادی فنر بادی (شکل 6) استوانه یا کیسه ای لاستیکی است که با هوای فشرده پر شده
است. پیستون پلاستیکی متصل به طبق پایین، همراه با این طبق بالا و پایین می رود در
نتیجه این حرکت، هوای فشرده کار فنر را انجام می دهد. اگر بار وارد خودرو تغییر
کند، شیری که در بالای کیسه است باز می شود تا هوا به کیسه وارد یا از آن خارج شود
. کمپرسور باد متصل به این شیر، فنر بادی را همواره پر باد نگه می دارد .

 

شکل 6 – فنر بادی که یک استوانه لاستیکی یا کیسه هوای پر شده با هوای فشرده است. 

شکل 6 – فنر بادی که یک استوانه لاستیکی یا کیسه هوای پر شده با هوای فشرده است.

 

 

وزن فنر سوار و وزن فنر غیر سوار

 

وزن کل
خودرو مجموع وزن فنر سوار و وزن غیر فنر سوار آن است. وزن فنر سوار خودرو بخشی از
وزن خودرو است که به فنر ها تکیه دارد . وزن غیر فنر سوار به فنر های خودرو تکیه
ندارد. این بخش شامل وزن اکسلها، میل پلوسها، چرخها و لاستیکهای خودرو است. - وزن
غیر فنر سوار را تا حد ممکن کاهش می دهند . با افزایش وزن غیر فنر سوار خودرو، از
نرمی حرکت آن کاسته می شود. در بدترین حالت، فرض کنید وزن فنر سوار خودرو با وزن
غیر فنر سوار آن برابر باشد. وقتی وزن غیر فنر سوار خودرو، در نتیجه افتادن چرخها
در دست اندازه های جاده، بالا و پایین می رود، وزن فنر سوار خودرو هم باید به همان
اندازه بالا و پایین برود . به همین سبب وزن غیر فنر سوار خودرو باید فقط جزء
کوچکی از کل وزن خودرو باشد.

 

ضریب فنر

 

شاخص
نرمی یا سختی فنر را ضریب فنر می نامند. ضریب فنر باری است که برای جابجا کردن
فنر، به اندازه معین، لازم است ضریب فنری که به صورت یکنواخت فشرده می شود(ضریب
فنر خطی) باری است که برای فشردن فنر به اندازه 25 میلیمتر لازم است اگر وزنه 250
کیلوگرمی بتواند این فنر را به اندازه 75 میلیمتر فشرده کند ، وزنه 500 کیلوگرمی
آن را به اندازه 150 میلیمتر فشرده کند.

فنرهای
ضریب متغیر با آهنگ ثابت حرکت نمی کند یا تغییر طول نمی دهند .
فنر لول نشان داده شده در شکل 3 یک نوع فنر با ضریب متغیر است. هر گاه فنر لول با
استفاده از مفتول مخروطی پیچیده شود ضریب آن متغیر خواهد بود ضریب فنر از مقدار
اولیه 29 ر1 کیلوگرم بر میلیمتر (2ر72 پوند بر اینچ) تا 92ر2 کیلوگرم بر میلیمتر
(5ر163 پوند بر اینچ) تغییر می کند. در نوع دیگری از فنر لول ضریب- متغیر، پیچه ها
در بالای فنر، نسبت به پایین فنر به هم نزدیک ترند ، یا به صورت مخروط یا بشکه
پیچیده شده اند.

 

کنترل کار فنر

 

فنری
برای سیستم تعلیق خودرو ایدئال است که ضربه دست انداز را به سرعت جذب کند و سپس به
آهستگی به وضعیت عادی خود بر گردد اما ساخت چنین فنری دشوار است اگر فنر خیلی
انعطاف پذیر یا نرم باشد، بیش از اندازه تغییر طول می دهد . اگر فنر خیلی سفت یا
سخت باشد، خودرو نرم حرکت نمی کند وضعیت مطلوب با استفاده از یک فنر متوسط و یک
کمک فنر تامین می شود. کمک فنر مانع تداوم نوسان فنر می شود. منظور از تداوم نوسان
فنر ادامه یافتن حرکتهای آن پس از عبور از خودرو از دست انداز است.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مهر 1394 توسط رامین اصفهانی
هر چند در این مطلب بیشتر از خودروی پراید یاد شده بود اما با توجه به آنکه به طور کلی میان سیستم‌های جلوبندی خودروها تفاوت چندانی وجود ندارد، اصول کلی اشاره شده در این بخش را می‌توان برای خودروهای دیگر نیز به کار گرفت. در نهایت به خاطر داشته باشید هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تخصص و تجربه یک تعمیرکار شود. پس بهتر است در نهایت به آنچه که تعمیرکارتان می‌گوید اعتماد کنید. در ادامه به مرور چند عیب شایع دیگر در جلوبندی خودروها می‌پردازیم.

یکی دیگر از عیوب بسیار شایع این مجموعه لرزش غربیلک فرمان است که بسیار دیده می‌شود. گاهی این عیب در هنگام ترمزگیری به چشم می‌آید. این مشکل ریشه‌های زیادی دارد که آنها را به اختصار نام می‌بریم.

۱- باز هم در اولین مرحله به لاستیک‌ها سر می‌زنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیک‌ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و می‌تواند باعث این عیب شود. لاستیک‌های جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری‌شان می‌تواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست می‌تواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیک‌های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.

۲- دومین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید بالانس‌بودن چرخ‌های جلو است. نابالانسی در چرخ‌ها می‌تواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

۳- میل تعادل همان‌گونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار می‌رود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچ‌ها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری می‌کند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می‌شود. در صورت خرابی این بوش‌ها نیز غربیلک فرمان می‌لرزد یا اصطلاحاً فرمان می‌زند. بوش‌های میل‌تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.

۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن می‌تواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آن‌ها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن می‌توان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.

۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی می‌کند. این وسیله که خود می‌تواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب می‌کنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل می‌کند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز می‌شود.

۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه‌های این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد می‌تواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان ساده‌تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمی‌شود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن می‌شود.

۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان می‌لرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.

۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود می‌آورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف می‌شود.

۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسک‌های ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده می‌شود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسک‌ها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایه‌ای نازک از روی دیسک این عیب برطرف می‌شود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده می‌شود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته می‌شود فرمان به سمتی می‌کشد.
اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ می‌تواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.

۱۰- اما یکی از مهم‌ترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار می‌گیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می‌ریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمی‌شود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا می‌کند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل می‌شود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوس‌ها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض این‌گونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- اگر یادتان باشد نقش بازوی سگ دست را توضیح دادیم. این بازو که نقش اساسی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان به یک سمت می‌شود. نگران نباشید قیمت این بازیگر نقش اول برخلاف بسیاری از بازیگران امروز زیاد نیست.

۱۲- فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش جذب ضربات را به عهده دارد. این فنر ضریب جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته می‌شود سیستم هدایت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کشیدن فرمان به یک طرف می‌شود. به زبان ساده‌تر فنر ضعیف شده و نیرو را نمی‌تواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. فنر نیز قیمت چندانی ندارد.

۱۳- گاهی خرابی سیستم ترمز نیز باعث این مشکل می‌شود. نیروی ترمز باید بین چرخ‌ها به یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب می‌شود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک اندازه تحت تاثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و یک چرخ کمی‌بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان به یک طرف منحرف می‌شود. در این‌گونه مواقع خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر نشان داده شود. ممکن است پمپ ترمز یک چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز بگیرد. درمان این درد باز شدن پمپ ترمز و شست‌وشوی بوش‌های آن بوده تا کاملاً روان حرکت کند.

۱۴- اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست اندازی می‌افتید صدای تق‌تق یا هر نوع صدای دیگری از سیستم تعلیق به گوش می‌رسد. گاهی می‌شود که شما خودرو را با دست تکان می‌دهید، ولی صدای اضافی از سیستم تعلیق می‌شنوید. این‌گونه سر و صداهای اضافی نشان‌دهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به راحتی قابل برطرف شدن است.

۱۵- کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. همچنین پس از جمع‌شدن باید آرام به حالت اولیه خود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید نحوه کار کمک فنر کنترل شود. در این مواقع معمولاً کمک فنر تعویض می‌شود. ساییدگی سیبک و بدون روغن کار کردن آن هم سبب این سر و صدا می‌شود. سیبک نیز معمولاً قابل تعمیر نیست. چون به صورت پرسی ساخته می‌شود. پس سیبک نیز به راحتی تعویض می‌شود.
شل بودن میل تعادل و برخورد آن با سایر قسمت‌ها سر و صدای اضافی تولید می‌کند. گیج‌زدن خودرو را تقریباً همه ما با آن دست و پنجه نرم کردیم.
این هم یکی از شایع‌ترین عیوب بوده که دلایل و ریشه‌های خود را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمی‌گردیم. اگر این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج می‌زند. سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف می‌شوند باعث گیج‌زدن خودرو می‌شوند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مهر 1394 توسط رامین اصفهانی
دلیل ساییدگی یك طرف تایر
▪ فرمان (CAMBER) تنظیم نبودن زاویه كمبر
● دلیل ساییدگی تایر به صورت مورب
▪ فرمان (TOEIN) تنظیم نبودن زاویه تواین
● دلایل پله پله شدن تایر
▪ بالانس نبودن چرخ
▪ نامرغوب بودن جنس تایر
● دلایل پله پله شدن یك طرف تایر
▪ سفت گردیدن چرخ به هر دلیل
▪ تنظیم نبودن دستگاه تعلیق
● جابه‌جایی لاستیك‌ها
بسیاری از رانندگان، حتی رانندگان حرفه‌ای از یك اصل مهم در مورد رسیدگی به وضعیت لاستیك‌های خودرو كه در افزایش دوام و استفاده بهینه از آنها نیز نقش تعیین كننده‌ای دارد، غافلند. این اصل جا به جایی لاستیك محور یا محورهای عقب انواع خودروی كامیون و دیگر باركش‌ها می‌باشد. در مورد جا به جایی لاستیك‌های خودرو دو نظریه وجود دارد.
یك نظریه حاكی از آن است كه این جا به جایی باید در فواصل معینی انجام شود و نظریه دیگر رعایت فواصل دوره‌ای را الزامی‌ می‌داند و می‌گوید از ساییدگی لاستیك می‌توان زمان جا به جایی را تشخیص داد. ولی طرفداران هر دو نظریه انجام این عمل را برای وسایل نقلیه‌ای كه محور جلوی آنها محرك است ضروری می‌دانند، بخصوص اگر این وسایل نقلیه مجهز به لاستیك رادیال باشند كه در این صورت عمر لاستیك‌های محور عقب چند برابر محور جلو خواهد بود.اصل جا به جایی لاستیك‌ها عبارت است از: تغییر مكان دوره‌ای چرخ‌ها، با توجه به پارامترهای ظرفیتی و شرایط رانندگی. در اكثر موارد تغییر مكان چرخ‌ها باعث افزایش عمر لاستیك‌ها می‌شود چون با این تغییر ساییدگی لاستیك‌ها به طور یكسان و همزمان انجام خواهد شد. مهم‌ترین اشكالی كه از تغییر مكان لاستیك‌ها ناشی خواهد شد، لزوم بالانس كردن مجدد چرخ‌ها می‌باشد. زیرا با جا به جایی، تنظیم آنها به هم می‌خورد.
.: Designed By Night-Skin.com :.


(تعداد کل صفحات:9)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

... http://opizo.com/rSeUC .... . http://rankealexa.ir ..... .... ........................
روزشمار محرم عاشورا