تبلیغات
----- http://golgun.com/images/custom/newrooz.jpg راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman ) .. ...

راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman )
 
برای آموختن هیچ وقت دیر نیست
 
..... URL: https://d1v2koqfbb1te5.cloudfront.net/Images/Banners/468x60.png Dimensions: 468x60, Standard Name: Full Banner ---------------
/>
نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مهر 1394 توسط رامین اصفهانی
دلیل ساییدگی یك طرف تایر
▪ فرمان (CAMBER) تنظیم نبودن زاویه كمبر
● دلیل ساییدگی تایر به صورت مورب
▪ فرمان (TOEIN) تنظیم نبودن زاویه تواین
● دلایل پله پله شدن تایر
▪ بالانس نبودن چرخ
▪ نامرغوب بودن جنس تایر
● دلایل پله پله شدن یك طرف تایر
▪ سفت گردیدن چرخ به هر دلیل
▪ تنظیم نبودن دستگاه تعلیق
● جابه‌جایی لاستیك‌ها
بسیاری از رانندگان، حتی رانندگان حرفه‌ای از یك اصل مهم در مورد رسیدگی به وضعیت لاستیك‌های خودرو كه در افزایش دوام و استفاده بهینه از آنها نیز نقش تعیین كننده‌ای دارد، غافلند. این اصل جا به جایی لاستیك محور یا محورهای عقب انواع خودروی كامیون و دیگر باركش‌ها می‌باشد. در مورد جا به جایی لاستیك‌های خودرو دو نظریه وجود دارد.
یك نظریه حاكی از آن است كه این جا به جایی باید در فواصل معینی انجام شود و نظریه دیگر رعایت فواصل دوره‌ای را الزامی‌ می‌داند و می‌گوید از ساییدگی لاستیك می‌توان زمان جا به جایی را تشخیص داد. ولی طرفداران هر دو نظریه انجام این عمل را برای وسایل نقلیه‌ای كه محور جلوی آنها محرك است ضروری می‌دانند، بخصوص اگر این وسایل نقلیه مجهز به لاستیك رادیال باشند كه در این صورت عمر لاستیك‌های محور عقب چند برابر محور جلو خواهد بود.اصل جا به جایی لاستیك‌ها عبارت است از: تغییر مكان دوره‌ای چرخ‌ها، با توجه به پارامترهای ظرفیتی و شرایط رانندگی. در اكثر موارد تغییر مكان چرخ‌ها باعث افزایش عمر لاستیك‌ها می‌شود چون با این تغییر ساییدگی لاستیك‌ها به طور یكسان و همزمان انجام خواهد شد. مهم‌ترین اشكالی كه از تغییر مكان لاستیك‌ها ناشی خواهد شد، لزوم بالانس كردن مجدد چرخ‌ها می‌باشد. زیرا با جا به جایی، تنظیم آنها به هم می‌خورد.
.: Designed By Night-Skin.com :.


... http://opizo.com/rSeUC .... . http://rankealexa.ir ..... .... ........................
روزشمار محرم عاشورا