تبلیغات
----- http://golgun.com/images/custom/newrooz.jpg راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman ) .. ...

راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman )
 
برای آموختن هیچ وقت دیر نیست
 
..... URL: https://d1v2koqfbb1te5.cloudfront.net/Images/Banners/468x60.png Dimensions: 468x60, Standard Name: Full Banner ---------------
/>
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1395 توسط رامین اصفهانی

کم کردن روغن از آن دسته  مسائلی است که معمولاً کارشناسان  و مصرف کنندگان  نسبت به آن  اختلاف نظر دارند  بدین معنی  که از نظر کارشناسان  برای مصرف  و کم شدن  روغن موتور  نه تنها  منعی  وجود ندارد بلکه با توجه به شرایط طراحی و ساخت اجزاءموتور الزامی می باشد و هرچه  خودروها  از نظر توان و قدرت  پیشرفت می کنند  بدلیل سخت شدن شرایط کاری  و بالا رفتن دمای موتور مصرف روغن  از نظر توان  و قدرت پیشرفت  پیدا می کند  و از طرف دیگر  مصرف کنندگان  کاهش میزان  روغن موتور را نقیصه ای  برای آن می دانند و روغنی را مطلوب  ارزیابی می کنند  که در هنگام کار  از میزان آن کاسته نگردد و در این مورد  به توصیه سازندگان  خودروها  در مورد حدود مجاز  کاهش روغن  برای آن خودرو خاص نیز توجهی ندارند.به عنوان مثال شرکت مرسدس بنز برای  مدل های
450 SEL-450SE-350SE-280SEL-280S-
 
کاهش روغن به میزان  1.5 تا 2.5 لیتر در هر  1000 کیلومتر را مجاز دانسته  و لی اغلب مصرف  کنندگان این میزان  کاهش را دلیلی  بر عدم مرغوبیت روغن دانسته و اقدام به تعویض کامل روغن               می کنند حال آنکه کاهش کاملاً طبیعی است و می توان با اضافه نمودن  روغنی از همان  نوع  وبه همان مقدار  آن را برطرف نمود.

1-2 - عوامل معمول کاهش روغن موتور
بطور کلی  برای کم کردن روغن موتور  سه علت را می توان بر شمرد:
1.
معمولاً ده تا بیست  درصد روغن  خروجی از طریق  کارتر  جداره سیلندر  می سوزد و از موتور خارج می شود، این مقدار کاهش حدود  mm3/round  0.06 می باشد. که با در نظر گرفتن  دور موتور 400RPM و سرعت  صد کیلومتر در ساعت، حدود CM3  150 روغن در هر 1000 کیلومتر  خارج می گردد.
2.
در موتور های احتراق داخلی  به دلیل بالا بودن دمای سیستم ، مقداری  از روغن موجود  درون کارتر  تبخیر شده.
به هر  صورت  مجموع کاهش مجاز روغن  در 1000 کیلومتر  حدود 2/1 لیتر می باشد که در بعضی از خودرو ها به دلیل شرایط کاری سخت تر این میزان حتی ممکن است به 5/2 لیتر در هر 1000کیلومتر  نیز برسد .به هر شکل می باید این میزان کاهش  با سرریز نمودن روغنی از  همان نوع توصیه  شده توسط سازنده و  موجود درون  کارتر، جبران گردد.
2-2-
عوامل غیر معمول کاهش روغن
علاه بر عوامل معمول کاهش روغن در بعضی از مواقع به دلیل پاره ای  اشکالات میزان کم شدن روغن موتور افزایش می یابد. که باید با دقت  به آن توجه کرد و در جهت رفع آن اقدام  کرد.
1. 
سطح روغن از محدوده مجاز بالاتر است در این حال باید  روغن را تا زیر  حد مجاز بالایی تخلیه نمود.
2. 
روغن با ویسکوزیته نامناسب  و کمتر از توصیه سازنده خودرو  انتخاب شده است ،روغن باید تخلیه شود و روغن مناسب جایگزین گردد.
3. 
دمای روغن از حد نرمال بالاتر رفته است باید اشکالات مکانیکی را مورد  توجه قرار داد.
4. 
روغن از طریق آب بندها ی میل سوپاپ و میل لنگ به بیرون نشت می کند اشکالات آب بندها باید بر طرف گردد.
5. 
رینگ پیستون دچار سائیدگی یا چسبندگی شده اند،  رینگ ها و پیستون ها  باید تعمیر یا تعویض شوند.
6. 
گاید و ساق سوپاپ ها  دچار چسبندگی شده اند،  در اینصورت  قطعات باید تعویض شوند.
7. 
آب بند ی و سوپاپ ها  در حالت بسته دچار اشکال است . باید سوپاپ ها  و نشیمنگاه آنها را مورد برسی و توجه قرار داد.
8. 
ویسکوزیته روغن بایدمطابق  توصیه سازنده  خوردو انتخاب شده است . ولی به دلیل محدوده وسیع  طول  هیدروکربورهای موجود در روغن ، هیدروکربورهای  کوتاه تر سبک تر و سریعاً تبخیر می شوند و میزان روغن ها  کاهش می یابد
.: Designed By Night-Skin.com :.


... http://opizo.com/rSeUC .... . http://rankealexa.ir ..... .... ........................
روزشمار محرم عاشورا