تبلیغات
----- http://golgun.com/images/custom/newrooz.jpg راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman ) .. ...

راهنمای تعمیر خودرو ( Repairman )
 
برای آموختن هیچ وقت دیر نیست
 
..... URL: https://d1v2koqfbb1te5.cloudfront.net/Images/Banners/468x60.png Dimensions: 468x60, Standard Name: Full Banner ---------------
/>
نوشته شده در تاریخ شنبه 12 اردیبهشت 1394 توسط رامین اصفهانی

روش عیب یابی کولر خودرو

روش عیب یابی سیستم كولر:
مشكل: هوای خروجی از كانال های كولر به اندازه كافی خنك نیست.
علت ها:
1- دریچه ورودی هوای خارج خودرو باز است.
روش اصلاح: دریچه را ببندید.
2- تسمه كمپرسور خوب سفت نیست و لغزش دارد.
روش اصلاح: یا تسمه را تعویض كنید و یا اگر سالم است آنرا به اندازه كافی سفت كنید.
3- شیر آب رادیاتور بخاری باز است.
روش اصلاح: شیر آب بخاری را ببندید و در صورتی كه در خودرو شیری به این منظور پیش بینی نشده شیلنگ آب بخاری را با پوسته موتور یكسره كنید.
4- دریچه بخاری باز است.
روش اصلاح: دریچه بخاری را ببندید.
5- پره های كندانسور توسط ذرات ریز مسدود گشته.
روش اصلاح: كندانسور را با فشار هوا تغییر كنید.
6- مایع مبرد (گاز مبرد) در محلی از كولر به بیرون نشت كرده.
روش اصلاح، سیستم را از نظر نشتی چك كنید و نشتی را بر طرف كنید.
7- خشك كن بر عكس نصب شده
روش اصلاح: خشك كن را باز كرده و به نحو صحیح مونتاژ كنید.
8- خشك كن مسدود است.
روش اصلاح: خشك كن تعویض گردد.
9- اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: محل گرفتگی اواپراتور را تمیز كنید.
10- سطح اواپراتور یخ زده است.
روش اصلاح: ترموستات را كنترل كنید.
مشكل: هوای خروجی از اواپراتور دارای طعم و بوی خاصی است.
علت ها:
1- ذرات ریزی در لابه لای پره های اواپراتور جمع شده اند.
روش اصلاح: داخل پره های اواپراتور را تمیز كنید.
2- لوله تخلیه آب زیر اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: لوله تخلیه آب اواپراتور را تمیز كنید.
3- جلبك هایی در لابه لای پره های اواپراتور رشد كرده اند.
روش اصلاح: پره های اواپراتور را با مواد هیدروفیلیك شتسشو دهید.
مشكل: سیستم كولر سر و صدا و ارتعاش زیادی دارد.
علت ها:
1- تسمه كمپرسور شل شده و یا اینكه كمپرسور در محل خود محكم نصب نشده است.
روش اصلاح: تسمه كمپرسور را سفت كرده و یا پیچ های اتصال كمپرسور را در جای خود محكم كنید.
2- داخل سیكل كولر كمی هوا وجود دارد.
روش اصلاح: گاز كولر را توسط دستگاه ریكاوری تخلیه و مجدداً شارژ نمایید.
مشكل: كمپرسور روشن نمی شود و یا به سرعت قطع و وصل می شود.
علت ها:
1- رله كنترل آمپر خراب است.
روش اصلاح: رله مربوطه را چك كنید.
2- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را كنترل و در صورت امكان تنظیم كنید.
3- سوئیچ فشار خراب است.
روش اصلاح: سوئیچ فشار و كانكتور برق آن را چك كنید.
4- فیوز اصلی كولر سوخته است.
روش اصلاح: فیوز را تعویض كنید.
5-تسمه كمپرسور شل می باشد.
روش اصلاح: تسمه را به اندازه مناسب سفت كنید.
6- كمپرسور مشكل داخلی دارد.
روش اصلاح كمپرسور را تعبیر و یا تعویض كنید.
7- ولتاژ باتری خودرو خیلی كم است.
روش اصلاح:باتری را مجدداً شارژ و یا تعویض نمایید.
8- كلاچ كمپرسور خراب است.
روش اصلاح: كلاچ را تعویض كنید.
9- سطح درگیری كلاچ آغشته به روغن شده است.
روش اصلاح: سطح درگیری كلاچ را تمیز كرده و یا كلاچ را تعویض كنید.
10- فاصله بین پولی كمپرسور و صفحه كلاچ زیاد است.
روش اصلاح: فاصله محرك كلاچ تا پولی را تنظیم كنید.
11- بعضی یا یكی از رله های سه تایی خراب است.
روش اصلاح: رله خراب را از رله سه تایی جدا كرده تعویض كنید.
مشكل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی بالا است.
علت ها:
1- كمپرسور مشكل داخلی دارد.
روش اصلاح: كمپرسور تعمیر و یا تعویض شود.
2- اتصال حس كننده شیر انبساط به لوله خروجی اواپراتور به درستی برقرار نیست.
روش اصلاح: اتصال تعمیر شود.
3- خمیر حباب شیر انبساط كنده شده است.
روش اصلاح: خمیر تعویض گردد.
4- تنظیم شیر انبساط به هم خورده و بیش از حد باز است.
روش اصلاح: شیر انبساط تعویض گردد.
مشكل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی پایین است.
علت ها
1- میزان شارژ كافی نیست.
روش اصلاح: سیستم را مجدداً شارژ كنید.
2- خشك كن (درایر) مسدود است.
روش اصلاح: درایر تعویض گردد.
3- شیر انبساط مسدود است.
روش اصلاح: شیر انبساط تعویض گردد.
4- ترموستات خراب است.
روش اصلاح: ترموستات را چك كنید.
5- لوله ها یخ زده اند.
روش اصلاح: لوله ها را تمیز كرده و یا جایگزین كنید.
مشكل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی بالا است.
علت ها:
1- خنك كاری كندانسور ضعیف است.
روش اصلاح: كندانسور را كنترل كرده و پره های آن را با فشار هوا تمیز كنید.
2- فن كمكی كندانسور خراب است.
روش اصلاح: فن كندانسور تعمیر و یا تعویض شود.
3- شارژ گاز بیش از اندازه است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود
4- داخل لوله ها هوا وارد شده است.
روش اصلاح: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.
مشكل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی پایین است.
علت ها:
1- میزان شارژ گاز كافی نیست.
روش اصلاح: سیستم را از نظر نشتی چك كنید و پس از رفع عیب، آنرا مجدداً شارژ كنید.
2- كمپرسور یا كلاچ آن مشكل داخلی دارد.
روش اصلاح: كمپرسور تعمیر و یا تعویض گردد.
مشكل: در حین عملكرد كولر دمای آب رادیاتور به صورت غیر طبیعی بالا می باشد.
علت ها:
1- مدار دور تند درست تنظیم نشده است.
روش اصلاح: پیچ تنظیم مدار تند را تنظیم كنید.
2- رله مربوط به فن كندانسور خراب است.
روش اصلاح: رله مربوط را تعویض و یا تنظیم كنید.
3- فن كندانسور سوخته است.
روش اصلاح: فن كندانسور را تعمیر و یا تعویض كنید.
4- درپوش رادیاتور خودرو درست آب بندی نشده است.
روش اصلاح: درپوش رادیاتور را تعمیر و یا تعویض كنید.
5- فن رادیاتور كار نمی كند
روش اصلاح: فن رادیاتور و سنسور كنترل دمای آب رادیاتور را كنترل كنید.
6- عقربه دمای آب رادیاتور روی داشبورد، دما را درست نشان نمی دهد.
روش اصلاح: عقربه مربوطه و یا سنسور كنترل عقربه مربوطه را كنترل و در صورت اشكال تعمیر و یا تعویض كنید.
مشكل: كمپرسور كولر به طور دائم كار می كند و به صورت متناوب قطع و وصل نمی شود.
علت: ترموستات اواپراتور تنظیم نشده و یا تنظیم آن به هم خورده است.
روش اصلاح: ترموستات را تعمیر و یا تعوض كنید.

.: Designed By Night-Skin.com :.


... http://opizo.com/rSeUC .... . http://rankealexa.ir ..... .... ........................
روزشمار محرم عاشورا